Podlahové značení skladů

on . Posted in Jak se dělá...

BOZP je mezivědní obor a tato zkratka vychází ze slov Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Účelem je se minimalizace rizik vzniku úrazu na pracovišti. Jedná se o zákony, normy a vyhlášky, které předcházejí poškození lidského zdraví v zaměstnání. V tomto článku se zaměříme na podlahové pásky a značky.

podlahové pásky a značení

Řešení v podobě aplikace podlahové pásky

Samolepící podlahová páska představuje jednoduché ale efektivní řešení podlahové značení. Jedná se o odolnou pásku, vyráběnou v různých barvách, kterou stačí nalepit podlahu, která musí být předem zbavena mastnoty a nečistot. V dalším kroku stačí vytyčit oblasti, které mají být označeny (skladovací prostory, chodníky, přechody, odpadkové koše nebo stroje) a je hotovo!

Podlahové pásky dokáží:

  • usměrňovat provoz ve skladu
  • zlepšit organizaci a bezpečnost
  • vymezit oblast pro nakládku/vykládku zboží
  • označit nebezpečí

Historie značení podlah

Pokud jste si celý článek říkali, kde jsem „vykopal“ barevné pásky, že je to už přežitý systém značení, měli jste naprostou pravdu. Dnešní doba přináší podstatně větší možnosti vizualizace podlah. Ještě nedávno se cesta pro pěší se vyznačila pomocí dvou čar, obvykle vzdálenými jeden metr od sebe. Doprostřed se zhotovily stopy nebo symboly chodce. V jednoduchosti je sice síla, nicméně to chtělo něco, co více upoutá.

Moderní plošné značení podlah

Dnes najdete v drtivě většině průmyslových provozů tzv. plošné značení cest a komunikací. Tento systém v obě skrývá eso v rukávu v podobě dokonalé přehlednosti. Modelová situace, která donutí lidskou psychiku poslechnout a opravdu kráčet pouze po vyznačeném chodníku přes výrobní provoz. Oproti tomu běžné označení prostřednictvím čár se stále využívá, nicméně s ochotou lidí ho dodržovat už je to znatelně horší.

podlahové pásky a značení

Typickým prostředím, kde se začalo používat značení podlah pomocí pásek byly sklady, nicméně v dnešní době už to není výsada těchto objektů. Stále častěji se s nimi setkáváme na stadionech, ve sportovních halách, nákupních centrech, zábavních parcích, nemocnicích, školách, zkráceně vlastě kdekoliv!