Jak vyčistit vzduch nejen v průmyslu

on . Posted in Jak se dělá...

Průmysl je značným polutantem životního prostředí. Jistě víme, že vlivem používání chemických látek dochází ke znečišťování vod a také samotného ovzduší. S nástupem moderních technologií dokážeme toto znečištění minimalizovat ať už filtrací vody nebo průmyslovým odsáváním vzduchu.

průmyslové odsávání

Odsávání uvnitř průmyslových objektů

Čistota vzduchu je primárním faktorem, který se kontroluje jak vně, tak i uvnitř průmyslové výroby. Zároveň je nezbytným předpokladem pro kvalitní výrobu bez problémů. Uvnitř hal dochází ke znečištění vzduchu lidmi a také samotným technologickým procesem.

Druhy polutantů

Látky, které znečišťující ovzduší, se označují jako polutanty. Jiným názvem také škodliviny a jsou přítomny v mnoha formách a také skupenstvích. Nejčastěji se jedná o:

 • tuhé (prach),
 • plynné (CO2, zápach, průmyslové plyny a výpary),
 • kapalné (mlhy technických kapalin, olejů a kyselin)
 • plísně a bakterie

Odstranění prachu ze vzduchu

V rámci průmyslové výroby a nejrůznějších procesů dochází k vytvoření škodlivin a nebezpečného prachu. Takový prach způsobuje v průběhu dlouhodobému vystavení zdravotní rizika. Proto dochází k instalaci čistících a filtračních odsávacích zařízení. Ty jsou často modulově řešeny. To znamená, že jednotlivé díly jsou kompaktní a flexibilní. Instalovat tyto systémy lze téměř ve všech průmyslových provozech. Specializované firmy vám na základě rozměrů poskytnou návrh a s ním také počet potřebných modulů.

Nejčastější použití:

 • Logistická centra a sklady
 • Výroba a manipulace se stavebními hmotami
 • Chemický průmysl
 • Slévárny a hutě
 • Uhelný průmysl
 • Potravinářská výroba
 • Sklárny
 • Brusírny, leštírny a lakovny

Výhody průmyslového odsávání

Jelikož jsou filtrační systémy velmi variabilní, lze je aplikovat jak v malých dílnách, tak i velkých halách. S tímto systémem můžete v klidu spát, proto své zaměstnance nevystavujete škodlivému prachu a také plníte BOZP v kontextu s čistotou ovzduší.

průmyslové odsávání

Výroba filtračních systémů

Společnost TIGEMMA ENGINEERING je dlouhodobým partnerem mnoha průmyslových společností, kterým zabezpečuje péči o čistý vzduch. Jedná se o lídra na trhu s průmyslovou filtrací a odsáváním. Neváhejte a kontaktujte jejich odborníky, kteří vám navrhnout a případně zrealizují vzduchotechniku na míru.